Tidigare tillhörde spelverksamheten i Sverige direkt staten, men nyligen har lagarna i landet ändrats och spelverksamhet kan bedrivas inte bara av statliga företag. Lagändringen har lett till en ökning av antalet kasinon i landet som saknar officiell licens. Casino som accepterar Paypal kommer också att verka i Sverige, men de kommer att göra det på internet, där tillsynsmyndigheterna inte kommer att kunna påverka dem.

Typer av tillstånd i Sverige

Lagen av den 7 juli 2018 gjorde det möjligt för statliga företag att bedriva spelverksamhet i landet och införde sex typer av licenser, nämligen:

– Kommersiella onlinespel,

– spel som är baserade på spelinstitut,

– sport/cybersportspel,

– spel som är reserverade av staten,

– spel på internationella domstolar,

– spel som är reserverade för offentliga ändamål.

Skatten på vinster är -18 % av det totala beloppet. För varje typ av licens finns det olika dokument, liksom licensens giltighetstid och pris. Dessutom finns det för varje licens ett särskilt tillsynsorgan som stärker kontrollen av alla inrättningar som bedriver spelverksamhet på landets territorium.

Medan landbaserade verksamheter måste följa dessa regler, som fastställs av landets myndigheter, behöver verksamheter som bedriver verksamhet på Internet inte ha någon licens i Sverige.

Varför vissa anläggningar inte vill ha en officiell svensk licens

Företag som bedriver spelverksamhet direkt på Internet vill inte ha en officiell svensk licens av följande skäl:

1) Högre skattesats

Ofta har alla casino med Mastercard och spelbutiker licenser från länder med låga skattesatser och ligger i offshore-zoner. Detta gör det möjligt för företaget att öka sin vinst och använda en del av pengarna till reklam samt ge bonusar till företagets kunder, vilket bidrar till företagens popularitet.

2) Svårigheten att få en licens

För att få en officiell licens måste man lämna in ett stort antal olika dokument och ha ett representationskontor i regionen. Dessutom tar det ganska lång tid att få ett tillstånd och du måste betala ganska mycket pengar för det. Licensens giltighetstid är begränsad, så efter en viss tid måste du gå igenom proceduren för att få en licens igen.

Dessutom är det värt att notera att den programvara som finns i institutionen också bör ha en officiell licens från landet. Om det inte finns någon licens får programvaran inte finnas på institutionen.

3) Ökad tillsyn från tillsynsmyndigheterna

Varje typ av licens övervakas av en specifik offentlig myndighet. Om ett företag gör sig skyldigt till en överträdelse får det betala en stor summa pengar och böter. Vid upprepade överträdelser är böterna mycket högre och licensen kan dras in, vilket hindrar företaget från att bedriva fortsatt verksamhet i landet.

4) Ett stort antal licenser

De flesta moderna inrättningar är inte begränsade till en viss typ av verksamhet utan ägnar sig åt flera olika typer av spel (ett slående exempel är bookmakers och nätcasinon). I Sverige är det svårt att få flera tillstånd på en gång och man måste betala för alla typer av tillstånd, vilket är ganska dyrt för företagare.

5) Behovet av att lämna ut kundernas personliga uppgifter och betalningsuppgifter

Många nätcasinon lockar till sig spelare genom att du kan spela anonymt och att du inte behöver ange några personliga uppgifter när du registrerar dig. Kasinon som har officiell licens från Sverige är skyldiga att på begäran lämna uppgifter om alla sina kunder (även om vinstbeloppen) till särskilda myndigheter. Därför måste de lämna personuppgifter när de registrerar sig. De får inte bryta mot detta krav, eftersom de i händelse av vägran kan få sin licens återkallad, vilket gör att de inte kan fortsätta sin verksamhet i landet.

Det finns andra anledningar till att nätcasinon inte vill skaffa sig officiella licenser, men ändå bedriver aktiv verksamhet i landet.

Vad händer med kasinon utan svensk licens 2022?

Landbaserade kasinon utan officiell licens kommer att stängas av de statliga myndigheterna och kommer att få betala höga böter och utrustning kommer att beslagtas.

Nätcasinon utan svensk licens kommer att fortsätta att verka i landet. Deras officiella webbplats kommer att blockeras, men i modern tid finns det många sätt att kringgå blockeringen. Vissa metoder för insättning/uttag av pengar från spelkontot blockeras också, men moderna nätcasinon erbjuder ett brett utbud av betalningsmetoder som gör det möjligt att kringgå denna begränsning.