Det finns massor av filmälskare i Sverige. Men att gå från att vara en filmbesökare som gillar film till att faktiskt skriva och påverka andra kring filmer är inte ett helt självklart sätt. Filmkritiken i dagstidningarna är fortfarande högst närvarande och är en viktig del av debatten och det offentliga samtalet kring film, men fler aktörer har tillkommit till listan, de så kallade filminfluenser.

För några år sedan när exempelvis Harry Potter filmerna kom ut, skulle nog många hävdat att den främsta inspirationen och kritiken av film i Sverige gick att finna i dagspressen. Dagstidningarna hade en osedvanligt hög status vad gäller just filmkritik. Och det är inte så att detta har försvunnit, utan situationen har förändrats enormt.

Sociala medier har fått en större roll

Man skulle kunna säga att det skett ett skifte i vart många av oss vänder oss för att hämta inspiration och influeras av vad vi ska se för film. Om det tidigare i mångt och mycket var dagstidningarna som förde samtalet kring film via debattsidor och filmkritik, så har sociala medier nu fått en allt större roll. Detta går i linje med att sociala medier har blivit en allt större källa för tips, information om det nyaste inom mode och kultur, men även till att influera till vad människor ska se, lyssna och läsa. 


Vad gör då detta med samtalet kring film? Jo det vidgar och breddar både det offentliga samtalet kring film, vilka som är delaktiga och vilken film som kommer på tal. Genom att filmkritiken spridit sig till bloggar, Instagram, mindre plattformar och Twitter, har samtalet både vidgats och demokratiserats. Det finns en större möjlighet för både människor som enbart har ett intresse i film så väl som personer som är utbildade inom film, men inte nödvändigtvis arbetar som filmkritiker, att vara en del av det offentliga samtalet kring just film. 

Möjlighet att själv ge sig in i matchen

Med sociala medier har det således öppnats upp en potentialen för att alla filmälskare kan bli en del av det offentliga samtalet kring film. Ett sätt är att ta del i samtalet är att ge sig in i sociala medier vågen och skapa en blogg. Alla kan enkelt med enbart några få knapptryck skapa en blogg. Däremot kan det vara svårare att få andra filmintresserade att hitta till bloggen. 

BusinessNameGenerator.com är en sida som kan vara till hjälp, här hjälps privatpersoner och företag med att slumpa fram namn till just bloggar. Här kan man således få hjälp till att hitta en namn som både handlar om film men som kanske sticker ut ur den breda massan, och således är blir en plattform som folk når fram till. För att hitta ett namn för din film blogg med BuisnessNameGenerator går man in på deras hemsida.   

För även om konkurrens bland människor som arbetar med film på olika sätt, både i sociala medier, som filmvetare eller traditionell filmkritiker är hård, så finns det nu möjligheter att ge sig in i matchen vara en del av det offentliga samtalet kring film.